Dotační programy

Modernizace provozu Klatovského rybářství 2018

CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000738

Cíl projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje a zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Podporovaná aktivita: Modernizaci akvakulturních jednotek včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků v odvětví akvakultury.

Popis projektu:

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • 1 kus dopravního prostředku nad 12 tun včetně dvou výměnných nástaveb
 • 1 kus traktoru včetně čelního nakladače s pracovním nářadím
 • 1 kus přepravní bedny (monoblok) na transport živých ryb včetně provzdušňovacího a okysličovacího zařízení
 • 4 kus přepravních beden na transport živých ryb včetně provzdušňovacího a okysličovacího zařízení
 • 4 kus traktorových návěsů

 

Modernizace provozu Klatovského rybářství 2017

CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000556

Cíl projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje a zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Podporovaná aktivita: Modernizaci akvakulturních jednotek včetně zlepšování pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků v odvětví akvakultury.

Popis projektu:

V rámci projektu bylo pořízeno:

 • 1 kus dopravního prostředku nad 12 tun včetně dvou výměnných nástaveb
 • 1 kus traktoru včetně čelního nakladače s pracovním nářadím
 • 5 kusů přepravních beden na transport živých ryb včetně provzdušňovacího a okysličovacího zařízení
 • 8 kusů zásobníků krmiva, součástí projektu nejsou stavební práce
 • 11 kusů rybářských sítí (1x prubní plot, 1x nevod, 3x podložní síť, 4x vatka, 2x zátahová síť)
 • 40 kusů líhňařských aparátů
 • 4 kusů lodních motorů
 • 4 kusů traktorových návěsů
 • 10 kusů aerátorů

 

Operační program rybářství 2014 - 2020

Projekty realizované společností Klatovské rybářství a.s.v rámci tohoto programu a spolufinancované Evropskou unií:

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Klatovské rybářství a.s. - snížení energetické náročnosti Kachní farmy Myslív“, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011848 který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Předkládaný projekt řeší komplexně energetické hospodářství v objektu Kachní farmy Myslív. Konkrétně dojde k výměně zdroje tepla na LTO za tepelná čerpadla. Dále bude provedeno zateplení obvodového pláště i střechy a výměna výplní otvorů. Díky realizaci projektu tak výrazně klesne energetická náročnost dotčeného areálu.

Co je u nás nového?

Přehled prodejních míst v Plzeňském kraji

Přehled prodejních míst vánočních kaprů Klatovského rybářství a.s. v Plzeňském kraji …

Přehled stánků Praha a Střední Čechy 2022

Přehled stánků s prodejem vánočních kaprů Klatovského rybářství v Praze a ve Středních Čechách …

Výlov Hnačovského rybníka 2022

Ve středu 26.října bude při výlovu Hnačovského rybníka probíhat další prodej živých ryb. Prodej bude probíhat pod hrází od 9,00 do 13,00 hodin. …

Projekty

OP Rybářství

Oprava sádek

Přívěs na živé ryby

Klatovské Rybářství a.s.

K Letišti 442/II, 33901 Klatovy

klatryb@klatryb.cz

+420 376 323 301

© 2017 Klatovské rybářství a.s., Všechna práva vyhrazena