Pstruhařství Annín

Klatovské rybářství a.s. je v současnosti, s produkcí přes 200 tun ročně, největším producentem lososovitých ryb v ČR. Hlavními chovanými druhy jsou pstruh duhový a siven americký. U obou druhů provádíme umělý výtěr, a to s použitím vlastních generačních ryb. Pstruh duhový, kterého chováme, je označován jako PdD-75. Jedná se o plemeno, přivezené již v roce 1975 z Dánska a vyznačuje se skvělými užitkovými vlastnostmi.

Pstruhařství Annín - Výtěr lososovitých rybChov lososovitých ryb probíhá v takzvaných řízených podmínkách v několika objektech. Líhně, sloužící pro umělý výtěr, inkubaci jiker a počáteční odchov raných stádií, se nachází v Sušici, Rabí a Žichovicích. Další odchov do stáří jednoho roku (roček), probíhá v Tachově, Žichovicích a v Anníně. Produkce tržní ryby (nejčastěji o hmotnosti 0,25 až 0,60 kg) se odehrává v Anníně a Pivoni.

Annín je objekt vybudovaný v krásném šumavském prostředí, napájený kvalitní vodou z řeky Otavy. Pivoň je historické pstruhařství nacházející se v CHKO Český les nedaleko německých hranic, kde se pstruzi chovají v zemních rybnících. Kvalita prostředí spolu s používáním špičkových krmiv jsou charakteristické pro výsledný efekt, kterým je to nejlepší možné maso našich ryb.

Pstruhařství Annín - Prodej lososovitých rybTržní lososovité ryby jsou prodávány v drobném prodeji přímo v pstruhařských objektech (Annín, Pivoň) nebo na sádkách naší společnosti. Významná část naší produkce putuje k zahraničním odběratelům (Německo, Rakousko, Itálie, Francie aj.) nebo na zpracovnu ryb. Zde se z našich ryb připravují chutné výrobky.

Žichovická líheň slouží rovněž k produkci menších stádií ostatních druhů ryb. Provádíme výtěr pstruha obecného potočního pro vysazení do volných vod, štiky obecné do našich rybníků a výtěry dalších druhů ryb.

Projekty

OP Rybářství

Oprava sádek

Přívěs na živé ryby

Klatovské Rybářství a.s.

K Letišti 442/II, 33901 Klatovy

klatryb@klatryb.cz

+420 376 323 301

© 2017 Klatovské rybářství a.s., Všechna práva vyhrazena