O nás

Společnost Klatovské rybářství a.s. je ryze českou společností, která vznikla v roce 1994 privatizací Státního rybářství Klatovy.

Chov ryb

Hlavní činností společnosti je chov ryb. Roční produkce ryb se pohybuje okolo 1100 tun. Z toho tvoří produkce kapra 80% a produkce lososovitých ryb 15%. Téměř polovina produkce je vyvážena do zemí Evropské unie. Společnost hospodaří na 390 rybnících s celkovou výměrou 1980 hektarů, které se nacházejí na území bývalých okresů Klatovy, Domažlice, Tachov, Plzeň jih a Plzeň sever. Chov ryb a vše související s obhospodařováním rybníků zajišťují tři rybářská střediska - Horažďovice, Chocomyšl-Bor a Myslív. Dalším rybářským střediskem společnosti je Pstruhařství Žichovice, které se plně specializuje na chov lososovitých ryb a obhospodařuje speciální rybochovné objekty v Anníně, Žichovicích, Sušici a Rabí.

Klatovské rybářství a.s.

 

Chov drobné zvěře

Druhou a neméně významnou činností společnosti je chov drobné zvěře a to zejména kachny divoké a bažanta obecného. Jako doplňkový sortiment je chována orebice, koroptev, perlička a králík divoký. Roční produkce dosahuje 250 000 kusů výše uvedených druhů drobné zvěře. Této činnosti se společnost věnuje na středisku Kachní farma Myslív od roku 2004.

chov bažantůchov kachny divoké

 

Kromě výše uvedených činností se společnost dále zabývá prodejem střeliva a asfaltových terčů, vnitrostátní a mezinárodní přepravou živých ryb a drobné zvěře, prováděním zemních prací, účetním poradenstvím, vedení účetnictví.

Na závěr nesmíme opominout nejmladší činnost společnosti, kterou je provozování myslivosti v pronajatých honitbách a organizace poplatkových lovů.

 

Co je u nás nového?

Přehled prodejních míst v Plzeňském kraji

Přehled prodejních míst vánočních kaprů Klatovského rybářství a.s. v Plzeňském kraji …

Přehled stánků Praha a Střední Čechy 2022

Přehled stánků s prodejem vánočních kaprů Klatovského rybářství v Praze a ve Středních Čechách …

Výlov Hnačovského rybníka 2022

Ve středu 26.října bude při výlovu Hnačovského rybníka probíhat další prodej živých ryb. Prodej bude probíhat pod hrází od 9,00 do 13,00 hodin. …

Projekty

OP Rybářství

Oprava sádek

Přívěs na živé ryby

Klatovské Rybářství a.s.

K Letišti 442/II, 33901 Klatovy

klatryb@klatryb.cz

+420 376 323 301

© 2017 Klatovské rybářství a.s., Všechna práva vyhrazena