Myslivost

Klatovské rybářství a. s. provozuje myslivost ve dvou honitbách v malebném podhůří Českého lesa na Tachovsku. První je honitba Tisová o výměře 3 500 ha, která se nachází východně od města Tachov. V této honitbě je možno lovit pět druhů spárkaté zvěře. Jsou to převážně sika japonský a prase divoké. Další lovnou zvěří je daněk skvrnitý, srnec obecný a muflon.

Druhým místem lovu je honitba Skviřín o výměře 1 600 ha, kde se loví tři druhy spárkaté zvěře (prase divoké, srnec obecný, sika japonský).

Předností obou honiteb je velké množství vodních ploch, které Klatovské rybářství využívá k poplatkovým honům na vodní pernatou zvěř.

Lovy vodní pernaté zvěře - ideální příležitost pro setkání s Vašimi obchodními přáteli

Klatovské rybářství a. s. nabízí uspořádání honů na divoké kachny na svých rybnících. Vlastní lov proběhne podle přání zákazníka na několika rybnících, které jsou vybrány podle objednané velikosti výřadu a velikosti lovecké skupiny. Lov probíhá denně, celý měsíc září, včetně sobot a nedělí.

Kalendář honů:

 
     OBSAZENÝ TERMÍN
     VOLNÝ TERMÍN

Rozsah výřadu 300 - 2 500 ks divokých kachen v jednom loveckém dni.

Velikost skupiny 15 - 50 lovců.

Předmětem platby je 1 ulovená kachna na výřadu.

Cena zahrnuje: cena za ulovení, činnost personálu a techniky, práci psovodů, svoz a ošetření zvěřiny a jeden pár kachen pro každého lovce - zvěřiny z výřadu.

Hony jsou vedeny v duchu mysliveckých tradic ( výlož, výřad, myslivecké fanfáry, vyhlášení krále honu ).

V případě zájmu prosím vyplňte tento poptávkový list, a následně ho zašlete Ing. Janu Kantovi e-mail: kanta@klatryb.cz, nebo ho kontatujte přímo na tel. 723 801 463.

Projekty

OP Rybářství

Oprava sádek

Přívěs na živé ryby

Klatovské Rybářství a.s.

K Letišti 442/II, 33901 Klatovy

klatryb@klatryb.cz

+420 376 323 301

© 2017 Klatovské rybářství a.s., Všechna práva vyhrazena