Chov ryb

Chov kapra a vedlejších druhů ryb

Chov ryb probíhá na čtyřech střediscích Klatovského rybářství a.s. Dohromady hospodaří na zhruba čtyřech stech rybnících o celkové vodní ploše dosahujících téměř 2000 hektarů. Tyto rybníky jsou rozesety po celém Plzeňském kraji i za jeho hranicemi. Část těchto rybníků slouží k odchovu plůdku a násad pro další odchov. Hlavní rybníky se nasazují pro produkci tržních ryb.

Celková produkce tržních ryb z rybníků dosahuje cca 900 tun. Naprostou většinu této produkce představuje kapr, jako hlavní chovaná ryba. Menší část zaujímají tzv. vedlejší druhy ryb, mezi něž patří: býložravé ryby (amur a tolstolobik), dravé ryby (štika, sumec, candát a okoun), lín aj.

Chovný cyklus kapra začíná umělým výtěrem vlastních generačních ryb. Část potřebného plůdku zajišťujeme nákupem i z jiných osvědčených zdrojů. Váčkový plůdek se nasazuje do menších rybníků - výtažníků. Většinou jako plůdek se kapr přelovuje do větších rybníků na odchov násady. Ta se nasazuje do hlavních rybníků, kde se za rok až za dva loví tržní kapr o hmotnosti 1,5 až 3,5 kg. Takové ryby lovíme v průběhu roku prostřednictvím odchytů a výlovů vybraných rybníků, ale převážně pak při podzimních výlovech, které jsou vyvrcholením rybníkářské práce.

Prodej tržních ryb z rybníků probíhá různými způsoby, přičemž největší část produkce se realizuje v předvánočním období. Druhým, podstatně menším vrcholem, je prodej ryb o velikonočních svátcích. Celoročně probíhá drobný prodej na sádkách. Před Vánocemi rovněž organizujeme stánkový prodej po celém Plzeňském kraji a v Praze a okolí. Z našich ryb se ale také vyrábějí kvalitní rybí výrobky. To má ve svém programu Zpracovna ryb. Část produkce míří do zahraničí. Tradiční odběratelé z Německa, Rakouska, Polska, Francie a jiných zemí oceňují špičkovou kvalitu ryb z produkce Klatovského rybářství a.s.

Chov lososovitých ryb

Klatovské rybářství a.s. je v současnosti, s produkcí přes 200 tun ročně, největším producentem lososovitých ryb v ČR. Hlavními chovanými druhy jsou pstruh duhový a siven americký. U obou druhů provádíme umělý výtěr, a to s použitím vlastních generačních ryb. Pstruh duhový, kterého chováme, je označován jako PdD-75. Jedná se o plemeno, přivezené již v roce 1975 z Dánska a vyznačuje se skvělými užitkovými vlastnostmi.

Chov lososovitých ryb probíhá v takzvaných řízených podmínkách v několika objektech. Líhně, sloužící pro umělý výtěr, inkubaci jiker a počáteční odchov raných stádií, se nachází v Sušici, Rabí a Žichovicích. Další odchov do stáří jednoho roku (roček), probíhá v Tachově, Žichovicích a v Anníně. Produkce tržní ryby (nejčastěji o hmotnosti 0,25 až 0,60 kg) se odehrává v Anníně a Pivoni.

Annín je objekt vybudovaný v krásném šumavském prostředí, napájený kvalitní vodou z řeky Otavy. Pivoň je historické pstruhařství nacházející se v CHKO Český les nedaleko německých hranic, kde se pstruzi chovají v zemních rybnících. Kvalita prostředí spolu s používáním špičkových krmiv jsou charakteristické pro výsledný efekt, kterým je to nejlepší možné maso našich ryb.

Tržní lososovité ryby jsou prodávány v drobném prodeji přímo v pstruhařských objektech (Annín, Pivoň) nebo na sádkách naší společnosti. Významná část naší produkce putuje k zahraničním odběratelům (Německo, Rakousko, Itálie, Francie aj.) nebo na zpracovnu ryb. Zde se z našich ryb připravují chutné výrobky.

Žichovická líheň slouží rovněž k produkci menších stádií ostatních druhů ryb. Provádíme výtěr pstruha obecného potočního pro vysazení do volných vod, štiky obecné do našich rybníků a výtěry dalších druhů ryb.

Případné dotazy směřujte na Ing. Jiřího Lipku, tel.: 723 109 995, e-mail: lipka@klatryb.cz a objednávky na Václava Bejvla, tel.: 602 159 038, e-mail: bejvl@klatryb.cz.

Projekty

OP Rybářství

Oprava sádek

Přívěs na živé ryby

Klatovské Rybářství a.s.

K Letišti 442/II, 33901 Klatovy

klatryb@klatryb.cz

+420 376 323 301

© 2017 Klatovské rybářství a.s., Všechna práva vyhrazena