Dotační programy

Operační program rybářství 2014 - 2020

Projekty realizované společností Klatovské rybářství a.s.v rámci tohoto programu a spolufinancované Evropskou unií:

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Klatovské rybářství a.s. - snížení energetické náročnosti Kachní farmy Myslív“, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011848 který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Předkládaný projekt řeší komplexně energetické hospodářství v objektu Kachní farmy Myslív. Konkrétně dojde k výměně zdroje tepla na LTO za tepelná čerpadla. Dále bude provedeno zateplení obvodového pláště i střechy a výměna výplní otvorů. Díky realizaci projektu tak výrazně klesne energetická náročnost dotčeného areálu.

Co je u nás nového?

Přehled stánků Praha a Střední Čechy

Přehled stánků s prodejem vánočních kaprů Klatovského rybářství v Praze a ve Středních Čechách …

Přehled prodejních míst v Plzeňském kraji

Přehled prodejních míst vánočních kaprů Klatovského rybářství a.s. v Plzeňském kraji …

Pokyny pro návštěvníky výlovu Hnačovského rybníka

Vzhledem k velkému zájmu o výlov Hnačovského rybníka jsme pro návštěvníky výlovu připravili několik důležitých informací …

Projekty

OP Rybářství

Oprava sádek

Přívěs na živé ryby

Klatovské Rybářství a.s.

K Letišti 442/II, 33901 Klatovy

klatryb@klatryb.cz

+420 376 323 301

© 2017 Klatovské rybářství a.s., Všechna práva vyhrazena