Vyjádření k výlovu Žinkovského rybníka

Vyjádření Klatovského rybářství k výlovu Žinkovského rybníka

Výlov rybníka byl nutný z důvodu plánované rekonstrukce bezpečnostního přelivu, který je v havarijním stavu. Věřte mi, že vlastní výlov rybníka, kterým trvale protéká řeka Úslava, nebyl jednoduchý a lovící udělali vše, co bylo v jejich lidských a technických možnostech. Chci ubezpečit, že nebylo záměrem naší společnosti jakkoliv poškodit rybí obsádku výše zmíněného revíru a navazující řeky Úslavy.

Je zbytečné dnes řešit, co se mělo udělat jinak. Bohužel, stalo se. Společnost Klatovské rybářství a.s. je jak majitelem rybníka, tak uživatelem rybářského revíru a zároveň prováděla výlov rybníka, proto přebíráme veškerou odpovědnost za vzniklý stav.

Je zbytečné osočovat představitele a pracovníky Českého rybářského svazu. Oni rozhodně za vzniklou situaci nemohou. Své závazky při výlovu splnili, zajistili evidenci lovených ryb a dohled nad jejich vysazením do svazových vod a v rámci možností i ostrahu revírů v průběhu výlovu. Ihned po výlovu nás kontaktovali a průběžně řešíme likvidaci vzniklého stavu. Po vyřešení této krizové situace přijde na řadu jednání o kompenzaci.

V současnosti probíhá likvidace následků výlovu, v rámci technických a lidských možností zajišťujeme posběr uhynulých ryb a jejich následnou likvidaci. Chtěl bych tímto poděkovat členům MO ČRS Nepomuk, kteří nám s tímto aktivně pomáhají a požádat Vás, kteří mají chuť a čas nám s touto činností pomoci. V případě ochoty pomoci kontaktujte p. Šmrhu tel.: 602 854 253, který koordinuje úklid.

Na závěr mi dovolte jen zmínit, že naše společnost je dlouholetým partnerem Českého rybářského svazu na všech úrovních a věřte mi, že celá situace mě velice mrzí a ujišťuji Vás, že se k nápravě stavu postavíme čelem.

V Klatovech dne 21.4.2020

Ing. Václav Voráček
člen představenstva

Co je u nás nového?

Přehled prodejních výlovů 2020

Přehled výlovů podzim 2020 při nichž bude probíhat prodej živých ryb. Prodej probíhá v uvedených termínech od 9:00 do 14:00 …

Obnovení prodej

Od 4.5.2020 je znovu obnoven prodej pstruhů na středisku Annín a nábojů na centrále v Klatovech …

Vyjádření k výlovu Žinkovského rybníka

Vyjádření Klatovského rybářství k výlovu Žinkovského rybníka …

Projekty

OP Rybářství

Oprava sádek

Přívěs na živé ryby

Klatovské Rybářství a.s.

K Letišti 442/II, 33901 Klatovy

klatryb@klatryb.cz

+420 376 323 301

© 2017 Klatovské rybářství a.s., Všechna práva vyhrazena